Θεραπεία Ζευγαριού

Η συντροφική σχέση αποτελεί σημαντική επένδυση ζωής καθώς τα μέλη της αναζητούν ουσιαστική συναισθηματική, νοητική και ερωτική επικοινωνία. Παράλληλα χαρακτηρίζεται από βαθιά πολυπλοκότητα αφού δύο άγνωστοι με διαφορετικά βιώματα συναντιούνται και καλούνται να πορευθούν από κοινού. Στην πορεία της σχέσης τους πολλά ζευγάρια έρχονται αντιμέτωπα με καταστάσεις οι οποίες δυσχεραίνουν την επικοινωνία και αυξάνουν τη μεταξύ τους απόσταση.
Η θεραπεία ζεύγους αφορά την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ένα ζευγάρι που δυσλειτουργεί με σκοπό να κατανοήσει τον τρόπο που αλληλεπιδρά και που το κάθε μέλος συμβάλει στη διατήρηση του προβλήματος.
Επιπλέον δίνεται στους συντρόφους η δυνατότητα να ακουστούν, να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα τους,να διαπραγματευτούν τα θέματα στα οποία επιθυμούν να επιφέρουν αλλαγές και να πάρουν αποφάσεις.
Θεραπευτικός στόχος είναι η βελτίωση της επικοινωνίας, η διαμόρφωση ουσιαστικής και ειλικρινούς σχέσης των συντρόφων, η ανακάλυψη νέων τρόπων στο σχετίζεσθαι και η προσωπική ανάπτυξη του κάθε μέλους.
Τα ζευγάρια είναι σημαντικό να αναζητούν βοήθεια πριν οι δυσκολίες κλιμακωθούν και η σχέση τους υποστεί σημαντική φθορά.
Image by Mayur Gala