Σε όλη την πορεία της ζωής του, ο άνθρωπος είναι μέλος συστημάτων (σχολείο, εργασία, φίλοι κ.α.)

Όλοι μας συνδεόμαστε στενά με κάποια συστήματα, όπως οικογενειακά, επαγγελματικά, κλπ. από τα οποία επηρεαζόμαστε και εμείς με τη σειρά μας τα επηρεάζουμε.

 

Το πιο σημαντικό και καθοριστικό σύστημα στο οποίο ο άνθρωπος ανήκει από την πρώτη στιγμή της γέννησης του είναι αυτό της οικογένειας.Κάθε μέλος συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα μέλη σε ένα πλέγμα σχέσεων που καθορίζει την πορεία και την εξέλιξη όλων.

 

Μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο και κάτω από τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η οικογένεια σαν σύνολο, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, δίνονται στο κάθε μέλος διάφοροι ρόλοι τους καλείται να ακολουθήσει.


Μέσα από αυτή τη διεργασία ο άνθρωπος διαμορφώνει την προσωπικότητα του, τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του και δρα στη ζωή του. Δημιουργεί συγκεκριμένες αντιλήψεις και πεποιθήσεις σχετικά με τον ίδιο, την κοινωνία, τη θέση του μέσα σε αυτή, την οικογένεια, τις σχέσεις, την εργασία.

 

Η συστημική Ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει τον τρόπο που λειτουργεί η οικογένεια του καθώς και τη θέση-ρόλο που ο ίδιος έχει αναλάβει μέσα σε αυτή.

Eίναι πιθανό οι επιθυμίες, τα όνειρα για τη ζωή του να βρίσκονται σε αντίθεση με τα δοσμένα της οικογένειας του, με αποτέλεσμα χωρίς να το συνειδητοποιεί να βιώνεις εσωτερικές συγκρούσεις,  όπως:

  • Πώς να βάλω προτεραιότητα την αυτοφροντίδα μου όταν έχω μάθει πρωταρχικά να ικανοποιώ τους άλλους;

  • Πώς να ανοιχτώ σε μία συντροφική σχέση αγάπης όταν η σχέση των γονιών μου ήταν έντονα συγκρουσιακή;

  • Πώς να επιτρέψω στη ζωή μου τη χαρά παρόλο που στην οικογένεια μου κυριαρχούσε ή και επιβαλλόταν η θλίψη;

  • Πώς να δεχθώ την επιτυχία όταν μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να καταφέρω πολλά;

  • Πώς να μου επιτρέψω την οικονομική αφθονία όταν στην οικογένεια μου άκουγα ότι υπάρχει οικονομική στέρηση.

  • Πώς να εγκαταλείψω το ρόλο που μου δόθηκε στην οικογένεια καταγωγής μου και να συνδεθώ εκ νέου μαζί της μέσα από τη νέα μου ταυτότητα, χωρίς να νιώθω ενοχές;

 

Κατά τη διάρκεια της Ψυχοθεραπευτικής πορείας, ο θεραπευόμενος οδηγείται στο να συνειδητοποιήσει τις εσωτερικές του συγκρούσεις και να θέσει τα προσωπικά του ερωτήματα ζωής, που θα τον οδηγήσουν στο να βρει και να εκφράσει την αληθινή του ταυτότητα.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ό,τι θεραπεύεις στον εαυτό σου

παράλληλα  θεραπεύει και ελευθερώνει

τις προηγούμενες και επόμενες γενιές